Hvad er EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) er en evidensbaseret psykoterapi oprindelig udviklet til behandling af traumer og PTSD (Post Traumatic Stress Disorder)

EMDR er godkendt og anbefales af WHO som en af de mest effektive metoder til behandling af posttraumatiske symptomer, både tidlige traumatiske oplevelser tilbage i bardommen, som fx mobning, psykiske og fysiske overgreb og generelt barske opvækstvilkår i familien, men også aktuelt udløste traumatiske oplevelser fx i forbindelse med ulykker, vold, voldtægt, krigsoplevelser m.m.

Foruden traumer og PTSD er EMDR Psykoterapi effektiv overfor en række andre symptomer i form af angst og depression, herunder stress, fobier, flyskræk, selvværdsproblemer m.m.

Et nyligt forskningsprojekt viser endvidere, at EMDR behandling har en positiv effekt på emotionelt betinget overspisning og er dermed en lovende metode i forbindelse med vægttab. Se link

Udover decideret behandling kan EMDR Psykoterapi med fordel indgå som supplement i arbejdet med personlig og ledelsesmæssig udvikling, se under ”Performance Management

Se endvidere interview med Dr. Francine Shapiro, der har udviklet EMDR Psykoterapi.

 

EMDR Behandlingen

EMDR terapi er en kombination af samtale om problemet, anvendelse af standardiserede protokoller samtidig med en bilateral stimulering af hjernens højre og venstre side enten med lyd påvirkning, taktilstimulering i håndfladerne, fokus på øjenbevægelserne eller ”tapping”.

En EMDR session varer mellem 60 og 90 minutter. Behandlingssessionerne gennemføres med ca. en uges interval. Forløbets varighed afhænger af kompleksiteten i din problemstilling og din psykiske struktur, men ofte kan et forløb afsluttes efter 4-6 sessioner. (se video)

Auth. Cand. Psych. Katrine Halvgaaard

Næsten-færdigt website

Der tages forbehold for stavefejl, copy-paste fejl m.v.

Hvordan virker EMDR

Traumatiske hændelser, der fortsat forstyrrer personens liv og trivsel er hændelser, der ikke hidtil er bearbejdet og lagret på en effektiv måde i hukommelsessystemet og derfor fortsat ”kaprer” personens følelsesliv gennem gentagelse af ubehagelige billeder, lyde, kropslige reaktioner og følelse af angst, (Flashbacks)

Den almindelige måde at bearbejde informationer på sættes ud af spil når vi udsættes for voldsomme traumatiske oplevelser. Når vi er i affekt træder vores autonome nervesystem i alarmberedskab og mere primitive strukturer i hjernen tager over. Den traumatiske oplevelse lagres dermed i en ikke sproglig form og med ubearbejdede og intense kropslige og følelsesmæssige reaktioner.

EMDR terapi gør det muligt at bearbejde de traumatiske oplevelser på en tryg og systematisk måde og dermed sikre at de gamle traumatiske erindringer kan lagres igen, men denne gang i en bevidst, revideret og accepteret form.

Ifølge den seneste forskning indenfor EMDR sker der med inddragelse af den bilaterale stimulering af hjernen som en del af behandlingen, en beroligelse af det limbiske system, en del af den følelsesmæssige del af hjerne, der efterfølgende gør det muligt at tillade en systematisk  bearbejdning gennem de executive og mentaliserende funktioner i præfrontal cortex

EMDR terapi sammenlignes også med den bearbejdning, der sker under REM (Rapid Eye Movement) søvnen

Eksempler på fokus i behandlingen med EMDR (under udarbejdelse)

Traumer

Stress

Flyskræk

Samarbejde med piloter

Angst, fobier

Overvægt

 

Se endvidere forskningsartikel

En kort videoforklaring

EMDR Center

Malmmosevej 9A • 2840 Holte • 21 24 84 42 • kh@emdrcenter.dk